ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบน้ำยาทำความสะอาดให้สถานศึกษาก่อนเปิดเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบน้ำยาทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์   ด้านสถานศึกษา พร้อม Big Cleaning Day  ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม

               ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายชัยธวัช   เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย  รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายธนทร  ศรีนาค  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์   มอบแอลกอฮอล์เจล น้ำยาทำความสะอาด face shield อุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตกาฬสินธุ์ รวม 691 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม ทำความสะอาดสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้สำหรับกิจกรรม การดำเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

               ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 1 กรกฎาคม นี้ สถานศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ จะเริ่มเปิดภาคเรียนแล้ว จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม ในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้มีความมั่นใจก่อนส่งบุตรหลานเข้าสู่สถานศึกษา เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 .  โดยในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์  ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาทั้ง 18 อำเภอ  โดยกำหนดให้แต่ละโรงเรียนมีจุดคัดกรอง มีอ่างล้างมือ  และรณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  ซึ่งทุกคนต้องใส่ใจในการดูแลสุขอนามัยของตนเองให้ดีที่สุดและถือเป็นการรับผิดชอบทางสังคมร่วมกัน

               อย่างไรก็ตามในส่วนของจ.กาฬสินธุ์  ได้จัดให้มีการ Big Cleaning Day   ในวันที่ 26  กรกฎาคม 2563  โดยได้ดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัดทั้ง 18 อำเภอ  ซึ่งมีสถานศึกษาทั้งหมด  691  แห่ง  รวมถึงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  สถาบันอาชีวะศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนด้วย