ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ ตั้งเป้าความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมืองชั้น 4 ศาล4ากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่ 3/2566 และเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยนางขนิษฐา แห่งธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งข้อสั่งการ เรื่องการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญและนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 

รวมทั้งนำเสนอสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปี ย้อนหลัง เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งนำเสนอการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณประตูหน้าประตู 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ