ข่าวสังคม

ขอนแก่น สภ.หนองสองห้อง จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ โดมศาลาวัดโพธิธรรมบ้านเมย หมู่ที่๘ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ. ขอนแก่นในส่วนของการจัดโครงการในครั้งนี้มี พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

ได้ดำเนินการ จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ซึ่งได้จัดทำมาแล้วรวมทั้งหมด3หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยสร้างเสริมให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาได้รอบด้าน เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ ทางสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ได้ทำหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการและกต.ตร.หนองสองห้องโดยมีนายธนากร กระฉอดนอด ประธานกต.ตร.

นายอริยพงษ์ วนาทรัพย์ดำรง รองประธานกต.ตร. ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ กต.ตร. หนองสองห้องและชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ทุกๆ3เดือนจะมาการประเมินผลของโครงการและจะทำการดำเนินงานในแต่ละหมู่บ้านในเขตอำเภอหนองสองห้องอีกต่อไป