ข่าวสังคม

มุกดาหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทาน ให้ผู้ประสบวาตภัย

จากเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายในพื้นที่ ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังกวัดมุกดาหาร เมื่อบ่ายวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา และทางจังหวัดมุกดาหารได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้มอบหมายให้ นายพิสิทฐ์ วงศ์เธียรธนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหารและ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวงนำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัย จากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนพังเสียหาย จำนวน 9 หลังคาเรือน ในพื้นที่ ได้แก่ บ้านห้วยเลาหมู่ 7 จำนวน 4 หลังคาเรือนและบ้านหนองคองหมู่8 จำนวน 5 หลังคาเรือน

พร้อมทั้งยังได้มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 9 ราย โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจข้อมูลความเสียหายเพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามระเบียบราชการต่อไป