ข่าวสังคม

ขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดจัดพิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 พ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ อาคารเครื่องประกอบเกียรติยศกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 10 ขอนแก่น วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี

โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จุดธูปเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปักธูปบูชา เครื่องบวงสรวง พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงบอกกล่าวและบูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา และอ่านโองการเครื่องบวงสรวงสังเวย จากนั้นประธานในพิธีร่วมโปรยข้าวตอก ดอกไม้ หน้าเครื่องบวงสรวง

“สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวัง ในการปฏิบัติพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานเพลิงศพ พระราชทานดินฝังศพ พระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และสนับสนุนงานของสำนักพระราชวัง รวมถึงประสานขอพระราชทานเพลิง โดยจัดเก็บรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานไว้ ณ อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น”

นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่พระราชทานเกียรติยศแก่ผู้วายชนม์ ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ พร้อมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานประสาน การขอ พระราช ทานเพลิง ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินฝังศพ พระราชทาน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ได้แก่หีบศพพระราชทาน เช่น หีบเชิงชาย หีบลายก้านแหย่ง หีบทองลายสลัก หีบทองทึบ และโกศพระราชทาน เช่น โกศโถ โกศแปดเหลี่ยม

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ได้ทุกวันในเวลาราชการ