ข่าวสังคม

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ส่งมอบความสุขสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายชีพ น้อมเศียร ผอ.สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยทีมวิศวกร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันบริจาคเงิน และมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กอ่อนพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึงอุปกรณ์กีฬา และของเล่นเด็ก ตามโครงการ “สนว. ปันสุข ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ๆ”

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดเป็นสถานเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอายุแรกเกิด ถึง 6 ปี มีเด็กที่ถูกทอดทิ้งหลังคลอด จำนวน 180 คน โดยเด็กถูกทอดทิ้งตามที่สาธารณะ ทิ้งกับผู้รับจ้างเลี้ยง บิดามารดาต้องโทษ หรือมีอาการเจ็บป่วยทางจิต เด็กที่กำพร้าบิดาหรือมารดา ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก

ในการนี้ ขอขอบคุณพลังทีมงาน ชาว สนว. ทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ และมีจิตเมตตา บริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของที่ตรงกับความต้องการ รวมถึงการสละเวลาวันหยุดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยความพร้อมเพียง