ข่าวสังคม

ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัยนาข้าวเสียหายในปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายคม สังข์วงศ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการและผู้มาร่วมพิธีทุกคนให้การต้อนรับ โดยมีตัวแทนราษฎรผู้ประสบภัย จำนวน 40 ราย เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว หอมมะลิ 105 พระราชทาน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยราษฎรผู้ประสบภัย ร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษได้ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง และส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก โดยมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 326,000 ไร่ ทั้งนี้ เป็นพื้นที่นาข้าวกว่า 297,300 ไร่ หรือกว่าร้อยละ 91 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมด ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ผลิตจากมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1,163 ราย พื้นที่เสียหาย 4,871 ไร่ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว 73.065 ตัน นำส่ง ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย กันทรารมย์ ปรางค์กู่ ห้วยทับทัน และอำเภอศิลาลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรด้านการลดต้นทุนการผลิต และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในการผลิตข้าวคุณภาพต่อไป