ข่าวสังคม

ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์พบเหตุทำร้ายร่างกายเพิ่มสูงเตรียมจ่ายเงินทดแทนในคดีอาญา

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ในคดีอาญา 7 ราย จำนวนเงิน 497,856 บาท โดยในปี 2566 ยื่นคำขอ 116 ราย จ่าย 38 ราย รวมจ่าย 1,798,204 บาท ระบุคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำผิดต่อชีวิตและทำร่างกายยังพุ่งสูง

https://www.youtube.com/watch?v=8DXQVbDYQ9U

ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 2 นายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด และประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนางสาวอนัญญา  คงสมของกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุม

นายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการรายงานผลการดำเนินการและสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งเรือนจำจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สำนักงานบังคีบคดีจังหวัด และสำนักงานคุมประพฤตจิจังหวัด พบว่ามีสถิติการกระทำความผิดเพิ่มสูงขึ้น เช่น เรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน 2,787 คน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 90% รองลงมาคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดต่อชีวิตและร่างกาย  นอกจากนี้ภาพรวมของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดต่อชีวิตและร่างกายก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยตลอดปี 2565 มีจำนวน 18 ราย ขณะที่ปี 2566 ที่เพิ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 มีจำนวนถึง 24 ราย ขณะที่ภาพรวมคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับเพศ อาวุธปืน  ก็เพิ่มสูงด้วยเช่นกัน จึงเห็นว่าทุกประเภทยังมีสถิติที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะร่วมมือกันควบคุม ป้องกัน เพื่อลดปัญหาสังคมและอาชญากรรม

ด้านนางสาวอนัญญา  คงสมของกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด และประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2566 ในครั้งนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาอีกด้วย โดยมีสำนวนเข้าพิจารณา จำนวน 8 เรื่อง ประกอบไปด้วย ผู้เสียหาย 8 เรื่อง ยกคำขอ  1 เรื่อง อนุมัติจ่าย  จำนวน  7 เรื่อง รวมจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 497,856 บาท ทั้งนี้ ในปี 2565 ยื่นคำขอจำนวน 52 ราย จ่าย 24 ราย จำนวนเงิน 1,289,447 บาท ขณะที่ปี 2566 ยื่นคำขอแล้ว 116 ราย จ่าย 38 ราย รวมจ่าย 1,798,204 บาท