ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ แห่รับกล้าไม้ฟรีปลูกสร้างมูลค่าแผ่นดินเป็นมรดกให้ลูกหลาน

ปลูกต้นไม้ฟีเวอร์! อดีตข้าราชการทุกสาขา ประชาชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เดินทางไปรับกล้าไม้ฟรีกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม เพื่อนำไปปลูกไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินและมรดกให้ลูกหลาน ขณะหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฯ เผยเตรียมกล้าไม้หลายประเภทแจกฟรีกว่า 1 ล้านต้นกล้า ส่งผลให้คนรักต้นไม้แห่จองข้ามปี และเข้าคิวรอรับเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชน โดยตรวจเช็คหลักฐานเอกสารที่ดิน ในโอกาสเข้ามาติดต่อแสดงตนเพื่อรับกล้าไม้ไปปลูก หลังได้เปิดจองคิวรับกล้าไม้ฟรี เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา โดยพบว่าในวันแรกที่เปิดให้มารับกล้าไม้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เจ้าหน้าที่ต้องคอยจัดจราจรรถตลอดวัน เพื่อป้องกันปัญหารถติด เนื่องจากมีผู้จองคิวไว้ เดินทางมารับต้นกล้าเป็นจำนวนมาก

นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการเพาะชำต้นกล้าไม้ชนิดต่างๆ ไว้แจกจ่ายส่วนราชการ ประชาชน เพื่อนำไปปลูกในโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหาโลกร้อนและภัยธรรมชาติ โดยศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ได้ทำการเพาะชำกล้าไม้ประมาณ 50 ชนิด เช่น สัก ยางนา ยูคาลิปตัส พะยูง มะค่าโมง ไผ่ มะขามป้อม แคนา และอื่นๆ จำนวน 1 ล้านต้นกล้า สำหรับแจกฟรีตั้งแต่วันนี้ถึงไปจนถึงวันที่ 14 ก.ค.66 ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับแจกกล้าไม้ดังกล่าว ต้องเป็นส่วนราชการและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม ที่เข้าคิวจองเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องน่าที่ยินดี ที่ประชาชนให้ความสนใจปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น

ด้านนายปกรณ์ศักดิ์ ถิ่นอภัย ข้าราชการบำนาญ ชาว จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันนี้ตนได้เดินทางมารับกล้าไม้ยูคาลิปตัส เพื่อนำไปปลูกในที่ดินซึ่งอยู่ใกล้เทือกเขาภูพาน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่ดิน ถึงแม้จะเป็นการปลูกแบบคนปลูกไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ปลูก แต่ก็เป็นความสุขใจ ที่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาหารป่า และเป็นมรดกให้ลูกหลาน เพราะต้นไม้ทุกต้นนอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังมีมูลค่าทางทรัพย์สินอีกด้วย ตามที่สอบถามดูวันนี้มีอดีตข้าราชการ ประชาชน ชาว จ.กาฬสินธุ์และต่างจังหวัด ที่จองคิวรับกล้าไม้เดินทางมาแสดงตนรับกล้าไม้เป็นจำนวนมาก สำหรับตนและญาติปีนี้จองได้เพียง 400 ต้นเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ในปีหน้าเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสก็ได้สั่งจองข้ามปีไว้

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและส่วนราชการมารับต้นกล้าไม้ในวันนี้ ซึ่งเป็นการแจกจ่ายฟรี ตามจำนวนที่สั่งจองหรือไร่ละ 200 ต้น หรือไม่เกินคนละ 1,000 ต้น พบว่ามีความคึกคักเป็นพิเศษ โดยพบว่ามีผู้เดินทางมาจาก 4 จังหวัดในพื้นที่บริการของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม คือ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม มาเข้าคิวรอแต่เช้า เพื่อป้องกันปัญหารถติดและความแออัด เจ้าหน้าที่ต้องคอยจัดการจราจรและชี้แจงให้กับผู้ที่เดินทางมารับกล้าไม้ได้เข้าใจ โดยในวันแรกมีมีผู้เดินทางรับกล้าไม้ประมาณ 100 ราย โดยจะเปิดให้ผู้สั่งมาจองเดินทางมารับกล้าไม้ตามคิวไปจนถึงวันที่ 14 ก.ค.66 นี้