ข่าวสังคม

ศาลจังหวัดนครพนม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”ประจำปี 2566

วันที่ 7 ส.ค. 2566 ที่หน้าอาคารศาลจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม นายอดิศร ตรีเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกและถวายสักการะแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย มีการประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมกับเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วน หน่วยงานต่างๆ และคณะวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม พ.อ.สุวินัย ศิริจันทร์ รอง เสธ.มทบ.210 นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีฯ

วันที่ 7 ส.ค.ถือเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” พระนามเดิม พระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์ พระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และยังทรงเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่ได้เสด็จไปศึกษายังทวีปยุโรป ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมาย ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูประบบการศาล ระบบกฎหมาย และระบบการศึกษากฎหมายของประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 และที่สำคัญยิ่งคือ ทรงได้ริเริ่มการก่อตั้งระบบการศึกษากฎหมายอย่างเป็นทางการขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งการตั้งโรงเรียนกฎหมาย สังกัดกระทรวงยุติธรรม และทรงสอนด้วยพระองค์เอง และนักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนกฎหมายแห่งนี้จะได้รับวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า เนติบัณฑิต ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สอนวิชากฎหมายในเวลาต่อมา