ข่าวสังคม

มุกดาหาร ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 เสด็จเยี่ยมโรงเรียนมุกดาลัย

ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนมุกดาลัย พร้อมประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00 น. ที่ห้องประชุม สมุทรศักดารักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนมุกดาลัย พร้อมประทานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เฝ้าทูลลา จำนวน 5 ราย และประทานรางวัลประจำปีการศึกษา 2566 แก่บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมุกดาลัย จำนวน 17 ราย พร้อมประทานโอวาท แก่ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนมุกดาลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมุกดาลัย พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนมุกดาลัย ที่เฝ้ารับเสด็จ

หลังจากนั้นประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมบอร์ดเกม หัวข้อ “ดุสิตธานีเมืองประชาธิปไตย” กิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และต้นกระบองเพชร กิจกรรมพลังงานสะอาด กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย และทอดพระเนตร ผลงานนักเรียน อาทิ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเสด็จทอดพระเนตรรายการสนทนาเรื่อง เมืองทดลองดุสิตธานี

ทั้งนี้ มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ได้มีดำริพร้อมต้องกันกับผู้บริหารสถานศึกษาภาคีมูลนิธิฯ ให้จัดการเยี่ยมสถานศึกษาภาคีมูลนิธิฯ เป็นกิจกรรมประจำทุกปี โดยการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนมุกดาลัยในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 3 ยังความปลื้มปิติ และขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า และนักเรียนนักศึกษา โรงเรียนมุกดาลัยเป็นอย่างยิ่ง