ข่าวสังคม

เลย จตช.ลงตรวจพื้นที่ ตร.ทท.จ.เลย พร้อมคณะให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.40 น. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช., พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร จตร.(สบ 8) และ พล.ต.ท.ฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. รรท.รอง จตร. พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบพระนิรันตรายให้แก่ข้าราชการตำรวจ ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 (เลย,หนองบัวลำภู)โดยมี พ.ต.ต.ศุภรัตน์ มีปรีชา สว.ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 ให้การต้อนรับ ได้รับฟังรายงานสถานการณ์และข้อมูลด้านต่างๆ และได้กำชับการปฏิบัติราชการ โดยให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล กวดขันวินัย ความประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสม และให้ความสำคัญต่อข่าวสารที่กระทบต่อภาพลักษณ์ตำรวจ และนำความปรารถนาดีจาก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.ทุกนาย เพื่อ เป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจ ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ