ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์อบต.สหัสขันธ์เร่งแก้ปัญหาช่วยชาวบ้านแล้งขาดน้ำ

อบต.สหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งแก้ปั

Read more
ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์สำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยช่วยชาวกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ

Read more
ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ตำรวจเมืองน้ำดำฝึกเข้มระงับเหตุร้ายสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์จัดแสดงสาทิตวิธีการเข้าระงับเห

Read more