ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ตำรวจเมืองน้ำดำฝึกเข้มระงับเหตุร้ายสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์จัดแสดงสาทิตวิธีการเข้าระงับเหตุในคดีอุกฉกรรจ์ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทุกมิติ

ที่หอประชุมวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล รุ่นที่ 5 ซึ่งพล.ต.อ.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ต.อ.เกรียติปกรณ์ รามวงศ์ ผกก.สภ.ดอนจาน ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอาชญากรรม

พ.ต.อ.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่าย แนะนำการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแล เฝ้าระวังภัยทุกประเภทพร้อมให้แนวคิดสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในรูปแบบอาชญากรรมในปัจจุบัน ในงานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปราม สภ.เมืองกาฬสินธุ์แสดงสาทิตวิธีการเพื่อเข้าระงับเหตุอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ ปัญหาสุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยสมมติเหตุการณ์มีชายคุ้มคลั่ง และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าระงับเหตุให้กับผู้ฝึกอบรม พร้อมกันนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (SWAT) ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ สาทิตแสดงวิธีการการเข้าระงับเหตุในคดีอุกฉกรรจ์ พร้อมสมมติให้มีเหตุการณ์ที่คนร้ายมีอาวุธปืนจี้จับตัวประกัน โดยมีหน่วย (SWAT) ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์แต่งกายในชุดของหน่วยปฏิบัติการพิเศษพร้อมโล่ป้องกันถืออาวุธปืนเพื่อเข้าระงับเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธจี้ตัวประกัน

พ.ต.อ.ชินวัฒน์ กล่าวอีกว่า การแปลี่ยนแปลงทางสังคมมีการขนายตัวของชุมชนเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้สถิติอาชญากรรมมีแนวโน้นที่สูงมากขึ้น โดยอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศและทรัพท์สิน อีกปัญหาหนึ่งที่ใกล้ตัวกับประชาชนคือปัญหาสุขภาพจิต ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ปัญหาเกิดขึ้นมากมายทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ตลอดจนให้ประชาชนเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมทุกมิติเพื่อความสงบสุขของคนในสังคม