ข่าวอัพเดทรายวัน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอำเภอโนนสัง ขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต้าน COVID -19 1 อำเภอ 1 งานบุญปลอดเหล้า

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบั

Read more