ข่าวสังคม

PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.มงคล ตรีกิจจานน

Read more