ข่าวสังคม

PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี (กฟฉ.2) มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ สุวรรณมิตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน PEA ส่งมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ “PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

โดยได้รับเกียรติจากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ แล้วส่งมอบต่อให้กับนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์