ข่าวสังคม

“พระเล็ก” ยังเดินหน้าหาวัดนั่งปกครองสงฆ์ในตำแหน่งเจ้าคุณจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ล่าสุดเจาะวัดบ้านโนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย ขณะที่ลูกศิษย์เจ้าคุณบัวศรี – เจ้าคุณแผน หวัง มส.- พศ.ให้ความเป็นธรรมคณะสงฆ์สายป่า เชื่อ “พระเล็ก” ลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วทำตามจารีตประเพณีสงฆ์ทุกปัญหาจบ

ลูกศิษย์เจ้าคุณบัวศรี ยังหวัง มส.- พศ. คืนความเป็นธรรมแ

Read more