ข่าวสังคม

ไฟฟ้ายางตลาด ขอแรงชาวบ้านป้องกันปัญหาไฟดับรับมือพายุฤดูแล้ง

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิน

Read more