ข่าวอัพเดทรายวัน

จ.ขอนแก่น มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ ห้องประชุม

Read more