ข่าวด่วน

พ่อเมืองกาฬสินธุ์ย้ำ ทุกคนต้องสวมหน้ากาก มาจากต่างจังหวัดกักตัวเอง 14 วัน อย่าประมาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ย้ำคนกาฬสินธุ์ต้องสวมหน้ากากป้องกันโควิด ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต้องกักตัวเอง 14 วัน พร้อมวอนอย่าตระหนก แต่ให้ตระหนัก เฝ้าระวังตัวเอง

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย  รอดงาม  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563

โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 6 ให้ประชาชนกาฬสินธุ์ทุกคนต้องสวมหน้ากากและหน้ากากอนามัย งดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก งานที่จำเป็นไม่สามารถเลื่อนได้ เช่น งานศพ ให้ลดจำนวนคน เวลา มีการคัดกรองผู้ร่วมงาน ระยะห่าง 2 เมตร  โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย  ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังการสอบสวนโรคสะสม 38 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ 32 คน และ รอผล 4 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เดินทางจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 1,914 คน สำหรับผู้เดินทางมาด้วยรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ออกตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรอง ส่วนผู้ที่มาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ขอความร่วมมือรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กักตัวเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน เฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการไข้ให้รีบไปพบแพทย์ทันที ในเรื่องมาตรการเยียวยา ได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ สำรวจ ลูกจ้าง ประชาชน ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เบื้องต้นผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวน 388,660 คน