ข่าวด่วน

ปปท.ลุยตรวจพื้นที่กมลาไสย หน้ากากอนามัยไม่ได้มาตรฐาน ขณะที่นายอำเภอเขาวง ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ปปท.เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบการแจกจ่ายหน้ากากผ้าในพื้นที่ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่าหน้ากากที่ได้รับแจกนั้นมีขนาดบาง ไม่ได้มาตรฐาน ขณะที่นายอำเภอเขาวง สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เทศบาลตำบลกุดสิมและเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ กรณีชาวบ้านร้องแจกจ่ายหน้ากากใช้ผ้าบาง ไม่ได้มาตรฐาน

จากรณีชาวบ้านหลายครัวเรือนในพื้นที่ ต.กุดสิม และต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการแจกจ่ายหน้ากากผ้าที่ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 จากเทศบาลทั้ง 2 แห่ง โดยลักษณะของหน้ากากเป็นผ้าสารูหรือผ้าน้ำขาว ที่มีขนาดบางจนมองผ่านทะลุได้ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำการตรวจสอบ กระทั่งปปท.เขต 4 ขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีความผิดปกติ หน้ากากที่ใช้แจกจ่ายนั้นบาง ไม่ได้มาตรฐานจริง และเป็นการแจกจ่ายเพื่อให้ประชาชนใช้ไม่ได้แจกเป็นตัวอย่างในการผลิต

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายสัญชาติ อุปนันชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 4 (ขอนแก่น) และนายยงค์ยุทธ บวรธนเรืองกุล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ที่บ้านท่าเพลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลไสย จ.กาฬสินธุ์ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าการแจกจ่ายหน้ากากผ้าของอบต.เจ้าท่านั้น มีขนาดบาง และเกรงว่าจะไม่ได้มาตรฐานที่จะสามารถใช้สวมใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ได้ เหมือนกับปัญหาการแจกจ่ายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดสิม และเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

นายสัญชาติ อุปนันชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กล่าวว่า หลังจาก ปปท.เขต 4 (ขอนแก่น) ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นว่าได้รับการแจกจ่ายหน้ากากแบบผ้าจากทางอบต.เจ้าท่า ว่ามีขนาดบาง เกรงว่าไม่ได้มาตรฐาน โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า เนื้อผ้ามีความบางจริง แต่หากเทียบกับหน้ากากผ้าที่ไปตรวจสอบที่เทศบาลตำบลกุดสิม และเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง ยังถือว่ามีความหนามากกว่า ราคาถูกกว่า

ทั้งนี้ ที่อบต.เจ้าท่า เป็นการตัดเย็บโดย อบต.เจ้าท่า ร่วมกับชาวบ้าน โดยได้รับการฝึกทักษะการตัดเย็บจาก อบจ.กาฬสินธุ์ ที่จัดวิทยากรมาทำการฝึกตัดเย็บ แต่จากการตรวจเอกสารการจัดซื้อ ราคาถูกกว่าที่ เทศบาลตำบลกุดสิม เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยอปท.ทั้ง 2 แห่ง ซื้อผ้าที่เป็นวัสดุในการตัดเย็บแพงกว่าราคาสูงกว่า อบต.เจ้าท่า และได้จ้างเอกชนเป็นคนรับเหมาตัดเย็บให้ อย่างไรก็ตาม จะได้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อและความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บหน้ากากว่า มีความเหมาะสมคุ้มค่าที่จะใช้ป้องกันโรคโควิดหรือไม่ โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น อบต.เจ้าท่าสั่งซื้อผ้ามา 3 ครั้ง ได้ผ้า 3 ชนิด ซึ่งยังมีความหนากว่าที่พบที่ อ.เขาวง

สำหรับกรณีการแจกจ่ายของเทศบาลตำบลกุดสิม และเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ หลังจากเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพบว่าหน้ากากที่ใช้แจกมีความบางและไม่ได้มาตรฐาน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สอบถามประชาชนที่ได้รับแจกพบว่าเป็นการนำมาแจกให้ใช้งาน ไม่ได้เป็นตัวอย่างในการให้ชาวบ้านเย็บเอง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ขณะที่นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกรณีปัญหาการแจกจ่ายหน้ากากแบบผ้าให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง คือเทศบาลตำบลกุดสิม และเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ที่ชาวบ้านร้องเรียนว่ามีความบางและไม่ได้มาตรฐานนั้น ทางอำเภอได้รับรายงานแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่เบื้องต้นได้กำชับให้เทศบาลทั้ง 2 แห่งเร่งปรับปรุงแก้ไข พร้อมจัดหาหน้ากากผ้าที่มีความหนาและมีมาตรฐาน ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน