ข่าวด่วน

ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว อ.สหัสขันธ์ ดีเดย์ผ่อนปรนวันแรกสั่งปิดร้านอาหารริมเขื่อนลำปาว 3 แห่ง

ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว อ.สหัสขันธ์  ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณริมเขื่อนลำปาวฝั่งแหลมโนนวิเศษ  และโรงแรมที่พัก ในพื้นที่อ.สหัสขันธ์ หลังผู้ว่าฯประกาศผ่อนปรนวันแรก เน้นย้ำมาตรการการคัดกรอง เว้นระยะห่าง และไม่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว  ล่าสุดสั่งปิดร้านอาหารแพริมเขื่อนลำปาวชั่วคราว

วันที่ 3 พ.ค. 63   นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์   พร้อมชุดปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ตำรวจ  สาธารณสุข เทศบาล และฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหารแพริมเขื่อนลำปาว  จุดแหลมโนนวิเศษ  ต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์  และผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ของอ.สหัสขันธ์  หลังนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศฉบับที่ 5 และ 6  ในมาตรการผ่อนปรนให้เปิดร้านจำหน่ายอาหาร  และบริการโรงแรมที่พัก

 ทั้งนี้หลังมีประกาศของจังหวัดฉบับที่ 5 และ6  ที่ผ่อนปรนให้กับร้านอาหาร และโรงแรมที่พัก  พื้นที่อ.สหัสขันธ์  ที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง  ยังคงคุมเข้มในมาตรการตามประกาศของจังหวัดกาฬสินธุ์  ในการผ่อนปรนอย่างมีเงื่อนไข  ที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  โดยล่าสุดทางเจ้าหน้าได้สั่งปิดการบริการอาหารบนแพ  บริเวณริมเขื่อนลำปาว 3 แห่ง เป็นการชั่วคราว  เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก  และยังพบว่ามีการละเลยในการเข้มงวดของมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19  ซึ่งได้ขอให้หยุดบริการทุกประเภทไว้และขอทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอีกครั้ง และดำเนินการให้ทางเทศบาลต.โนนบุรี ทำการปิดทางเข้าออกบริเวณหลมโนนวิเศษอีกครั้ง   ขณะที่การเข้าตรวจโรงแรมพบว่าทุกแห่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ตลาดเทศบาลต.โนนบุรียังคงเข้มข้นมาตรการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าออกตลาดสด  แม่ค้าและประชาชนทุกคนต้องสวมแมส   

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  จากข้อมูลการเฝ้าระวังของศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ.สหัสขันธ์  พบว่าในวันที่ 2-3 พ.ค. มีคนเดินทางกลับภูมิลำเนามากถึง 62 คน ทำให้ขณะนี้มีผู้กักกันตัวอยู่ที่ 213 ราย  ยอดสะสมผู้กักกันตัวทั้งหมด 1,308  ราย  สิ้นสุดการกักกันไปแล้ว 1,095 ราย    ขณะที่การออกตรวจร้านอาหาร โรงแรม และตลาดสด  ยังคงพบปัญหาเนื่องจากอ.สหัสขันธ์ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงามโดยเฉพาะบริเวณแหลมโนนวิเศษ  บริเวณสะพานเทพสุดา  ส่วนหนึ่งของเขื่อนลำปาว  จำเป็นต้องสั่งปิดการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก  รวมถึงการละเมิดมาตรการอีกหลายข้อ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯจะเรียกผู้ประกอบการเข้ามาทำข้อตกลงตามเงื่อนไขอีกครั้งแล้วจะพิจารณาว่าจะให้เปิดบริการอีกหรือไม่  อย่างไรก็ตามในส่วนของโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์  ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  รวมถึงตลาดสดที่ยังคงคุมเข้มมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19