ข่าวด่วน

แล้งหนัก ชาวบ้านร้อง บรรเทาความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ชาวบ้านนอกพื้นที่เขตชลประทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกร้องส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดงบประมาณขุดบ่อบาดาล สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บรรเทาความเดือดร้อนในภาวะฝนทิ้งช่วง และขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงติดต่อกันหลายเดือน พบว่าภัยแล้งได้ขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ โดยเฉพะนอกเขตใช้น้ำชลประทาน ซึ่งนอกจากน้ำตามลำห้วย หนอง คลอง บึง จะแห้งขอดแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงพืชสวน พืชไร่ ที่เริ่มแห้งตายลงทุกวัน เนื่องจากขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงนานกว่า 6 เดือน

นายประยงค์ จันทะรัด อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกาว หมู่ 5 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนเป็นปัจจัยหลัก ในการประกอบอาชีพ ทั้งทำนา ทำสวน ทำไร่ และเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา บางหมู่บ้านใช้นำบนดิน บางหมู่บ้านใช้น้ำใต้ดิน แต่ก็เริ่มจะไหลไม่สะดวก และเริ่มขาดแคลน เพราะฝนทิ้งช่วงไปนาน  หากฝนไม่ตกลงมาในระยะนี้  และน้ำที่กักเก็บไว้ตามบ่อ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงกินและรดพืชผักสวนครัว ก็คงจะแห้งขอดและหมดไปในเร็วๆนี้

นายประยงค์ กล่าวอีกว่า ภัยแล้งที่ชาวบ้านกำลังประสบอยู่นี้ นอกจากจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้พืชสวน พืชไร่ กำลังจะแห้งเฉาและตายไป และหลายครอบครัว เสียโอกาสไม่สามารถในการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือจำหน่าย สร้างรายได้เสริม  ทำให้สิ้นเปลืองรายจ่ายในการหาซื้อตามตลาดนัด ทั้งนี้ ตนและเพื่อนบ้าน  ทั้งในนามกลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยดิน และชาวนา ชาวไร่ ได้รวมกลุ่มร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยขอบ่อบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน แต่ยังไม่ได้รับช่วยเหลือเลย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านด้วย เพราะขณะนี้นอกจากกระประสบวิกฤติโรควิด-19ระบาดแล้ว ยังต้องประสบปัญหาภัยแล้งด้วย ซึ่งหนักเป็นสองเท่า