ข่าวอาชญากรรม

อุบลราชธานี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิด “ยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย พื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิด “ยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย พื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” โดย ปปส.ภาค 3 ตำรวจภูธรภาค 3 ฝ่ายปกครอง, ทหาร และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย พื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อดำเนินการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด รายย่อย มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก ในระดับพื้นที่กำหนดพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วน ที่ต้องได้รับการแก้ไข และใช้แนวทางที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด คืนความปลอดภัย ความสงบสุขให้กับประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของรัฐบาล และนำประมวลกฎหมายยาเสพติด มาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยในห้วงที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 ในพื้นที่มีผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 2 คดีประกอบด้วย คดีที่ 1 ชุดปฏิบัติการ 238 พิทักษ์นครลำดวน จ.ศรีสะเกษ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ในพื้นที่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 226,000 เม็ด และยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ2,300,000 บาท คดีที่ 2 ชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จ.สุรินทร์ จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ในพื้นที่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 230,000 เม็ด และยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 4,650,000 บาท

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้ได้มีการบูรณาการ สนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปปส.ภาค 3 ตำรวจภูธรภาค 3 ฝ่ายปกครอง และทหาร ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด ตาม “ยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 8 จังหวัด มากกว่า 190 เป้าหมาย ผลการดำเนินการตาม “ยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย” ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 190 เป้าหมาย จับกุมผู้ต้องหา ได้จำนวน 97 ราย ส่งผู้เสพเข้าบำบัด 29 ราย ของกลาง ยาบ้า 21,871 เม็ด ยึด อายัดทรัพย์สิน มูลค่าประมาณ 5,440,659.05 บาท

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ และได้พบปะให้กำลังใจผู้เสพจากการค้นหาในโครงการฯ นี้ จำนวน 70 คน เน้นย้ำให้ชุมชนต้องร่วมกันต่อสู้ ทั้งชาวบ้าน อสม. ชรบ. ท้องถิ่น ครอบครัว พร้อมชักชวนผู้เสพให้สมัครใจเข้ารับการบำบัด จะไม่ถูกดำเนินคดี ตามหลักเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย และเผยอีกว่า คนในพื้นที่จะรู้ว่ามีการค้า การเสพยา อยู่จุดไหนในพื้นที่ และปลุกให้ชุมชนพร้อมลุกขึ้นมาต่อสู้กับยาเสพติด เน้นย้ำให้มีหน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับชุมชน จับกุมผู้ค้ารายย่อย อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และปลุกให้ชุมชนพร้อมลุกขึ้นมาต่อสู้กับยาเสพติด อย่าให้คนที่ค้ายาเสพติดมีที่ยืนในสังคม จากนั้นได้มอบทุนสงเคราะห์ในการประกอบอาชีพช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จำนวน 1 ทุน และได้ให้กำลังใจผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ ยาเสพติด และครอบครัว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลโนนผึ้งฯ จำนวน 2 คน