ข่าวเศรษฐกิจ

ยโสธร เกษตรส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแจ่วบอง

เกษตรอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแจ่วบอง เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องการวางแผนการตลาด

สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการติดตามดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแจ่วบอง พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของการวางแผนการตลาด การรับรองแบรนสินค้า รวมไปถึงการขอรับรองมาตรฐานของสินค้าให้คุณภาพที่ดี และมี อย. เพื่อรับรองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และยังมีสินค้า นอกจากจะผลิตแจ่วบอง แล้วยังมีสินค้าอื่น เช่น ปลาร้า ปลาส้มแซวม่อน แซวม่อนแดดเดียว และผ้าทอมือ ที่สามารถเป็นจุดเรียนรู้ทางด้านอาชีพแก่คนที่สนใจ และยังมีรางวัล การประกวดรางวัล MSME Provincial Champion Awards (สสว.) การันตีความอร่อยและปลอดภัย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่จร หมู่ที่ 6 บ้านนาสะแบง ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร