ข่าวเศรษฐกิจ

นครพนม อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าโครงการหนุนอาชีพช่วยเหลือแรงงานและครอบครัวที่กลับจากประเทศอิสราเอล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินทางมายัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม เพื่อติดตามแผนพัฒนาฝีมือสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอล พร้อมทั้งกล่าวถึง จากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ ยังคงมีการสู้รบระหว่างทหารอิสราเอลกับนักรบฮามาสกันอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงแรงงานมีมาตรการแผนการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยจัดให้มี 4 มาตราการเยียวยาให้กับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานยังต่างประเทศและอยู่ความคุ้มครอง โดยเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย กระทรวงแรงงานจะทำการจ่ายเงินให้ 15,000 บาท ทันที มาตรการที่สอง จะทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือ เพื่อจัดหางานใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงจะเจรจาประสานให้กับแรงงานไทยที่ยังไม่หมดสัญญาและมีความประสงค์ที่จะกลับไปทำงานที่อิสราเอลได้อีกครั้ง เมื่อเหตุการณ์สงบ มาตรการที่สาม ติดตามดูแลสิทธิประโยชน์และค่าจ้างค้างจ่าย โดยทำหน้าที่ประสานกับทางอัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)ประจำประเทศอิสราเอล เพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แก่แรงงาน และมาตรการที่สี่ คือการฝึกทักษะฝีมือ รองรับอาชีพใหม่ โดยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานให้พี่น้องแรงงานที่เดินทางกลับจากประทศอิสราเอล รวมถึงครอบครัว หากมีความประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดการทำงานด้านการเกษตรของครอบครัวแรงงานเอง

นายทรงพล แพงดี ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบติดตั้งและใช้งานโซล่าเซลล์ ที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอล กล่าวว่า เหตุที่ตนสนใจศึกษาก็เพื่อต้องการนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านและสวน ทั้งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและเป็นพลังงานสะอาด ขณะที่ นายสุพจน์ เกตุหอม เคยทำงานในโรงบรรจุแพ็คส้มของประเทศอิสราเอล ได้ให้ความสนใจต่อหลักสูตรนี้เพื่อต้องการความรู้ นำไปประกอบอาชีพและปรับใช้ในครอบครัวเรือน สำหรับผ่านที่จะเดินทางกลับไปทำงานยังอิสราเอลหรือไม่นั้น ตนขอติดตามสถานการณ์การสู้รบให้สงบลงก่อนจึงค่อยมาคิดทบทวนอีกครั้ง

สำหรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 41 นครพนม ได้เปิดการฝึกอบรมเพื่อรองรับแรงงานดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7-11 พ.ย 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การออกแบบติดตั้งและใช้งานโซล่าเซลล์ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง และหลักสูตร ซ่างซ่อมรถยนต์ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ทั้งนี้จะทำการเปิดรับสมัครให้การแรงงานไทยและผู้ที่สนใจ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบติดตั้งและใช้งานโซล่าเซลล์ รวมถึงหลักสูตร ช่างซ่อมรถยนต์ อย่างต่อเนื่อง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 11/11/2023 15:03 น. by อินทรีภูพาน