ข่าวเศรษฐกิจ

ยโสธรเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

จังหวัดยโสธรจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ตามโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม ส่งเสริมศิลปินวิถีอีสาน จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านศิลปะการแสดง มาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ เวทีการแสดง บริเวณวิมานพญาแถน เขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม ส่งเสริมศิลปินวิถีอีสาน จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน เพื่อส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านศิลปะการแสดง มาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร กำหนดจัดโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ : กิจกรรม ส่งเสริมศิลปินวิถีอีสาน จังหวัดยโสธรและโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2566 ณ วิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรม Soft power ของไทยอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน การแสดงศิลปะร่วมสมัย การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การสาธิตผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขบวนอาหารฟู้ดทรัค ถนนคนลาบมหานครแห่งของกิน ช็อปของฝาก ของขวัญปีใหม่ เช็คอินอุโมงค์ไฟริมน้ำ และจุดถ่ายภาพอื่นๆ อีกมากมาย