ประชาสัมพันธ์

ยโสธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตั้งจุดบริการประชาชนส่งความสุขปีใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรตั้งจุดบริการประชาชน ส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2567 เพื่อบริการแจกพันธุ์พืชอาหารสัตว์ แจกพันธุ์สัตว์น้ำและบริการให้คำแนะนำด้านอาหารสัตว์

นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้ นายดำรงค์ศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร จัดตั้งจุดบริการประชาชน “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ถนนแจ้งสนิท ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริงโดยมีบริการจุดพักรถ บริการเครื่องอุปโภค-บริโภค แจกพันธุ์พืชอาหารสัตว์/ บริการให้คำแนะนำด้านอาหารสัตว์ แจกพันธุ์สัตว์น้ำ แจกพันธุ์พืชผัก และมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก