ข่าวเศรษฐกิจ

เทศบาลนครขอนแก่น ฉลองครบรอบ 15 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น สนับสนุนการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง

ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บริเวณถนนคนเดินขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิด “งานครบรอบ 15 ปี ถนนฅนเดินขอนแก่น และโครงการส่งเสริมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับถนนฅนเดินขอนแก่น เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 โดย กลุ่มปัญจมิตร ซึ่งได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น , องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , หอการค้าจังหวัดขอนแก่น , สภาทนายความจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถนนฅนเดินเทศบาลนครขอนแก่น ได้สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก เป็นแลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดถึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองและนักท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ถนนฅนเดินเทศบาลนครขอนแก่น และโครงการส่งเสริมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการถนนคนเดิน กลุ่มอาชีพ ต่างๆของชุมชน ทั้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและประชาชนทั่วไปได้มีพื้นที่สาธารณะในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองตลอดถึงยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สินค้าราคาถูก , กิจกรรมนาทีทอง , การจำหน่ายอาหาร , การแห่กลองยาวจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และวงดนตรีสด จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถนนฅนเดินขอนแก่นเปิดให้ขายสินค้าทุกเย็นวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ มีการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของภาคอีสาน งานฝีมือ งานศิลปหัตถกรรม รวมไปถึงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ที่เน้นงานขายไอเดีย และงานสร้างสรรค์ ร่วมไปถึงอาหารมากมายหลายชนิด สินค้าแฟชั่น อีกทั้งยังมีเวทีเพื่อเปิดให้ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาได้แสดงความ สามารถและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม”