ข่าวกีฬา

กาฬสินธุ์ เปิดศึกฟาดแข้ง อบจ.กาฬสินธุ์คัพชิงถ้วยพระยาชัยสุนทร

เริ่มแล้วศึกฟาดแข้งฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.กาฬสินธุ์ คัพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระยาชัยสุนทร ส่งเสริมให้ให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้ สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

ที่สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 “ชิงถ้วยพระยาชัยสุนทร“ โดยมีนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร อบจ.กาฬสินธุ์ สมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายนพกุล ปัญญาแก้ว รักษาราชการแทนปลัดอบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า อบจ.กาฬสินธุ์ มีหน้าที่ในการส่งเสริมงานด้านการกีฬาและ นันทนาการ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ในท้องถิ่นได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้ สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ดังนั้นจึงได้จัดทำ โครงการแข่งขันฟุตบอลคัพต้านยาเสพติดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 3 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรง ส่งเสริมและพัฒนาด้านการแข่งขันกีฬาให้มีความเข็มแข็ง และมี ทักษะที่ถูกต้อง ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจากทั่ว จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 47 ทีม แบ่งเป็น 1. รุ่นประชาชนชาย 28 ทีม 2.รุ่น VIP 40 ปีขึ้นไป 19 ทีม

ด้านนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.กาฬสินธุ์ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 “ชิงถ้วย พระยาชัยสุนทร” ครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจ และน่าชื่นชมยินดี ที่คณะกรรมการฯ ภาคีเครือข่าย และประชาชน ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันขึ้น ซึ่งศึกฟาดแข้งฟุตบอลครั้งนี้เป็นรายการที่ทุกคนรอคอยเข้าร่วมจำนวนมาก เพราะ จ.กาฬสินธุ์เว้นระยะการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลมานานหลายปีแล้ว ซึ่งครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล อันจะ ก่อให้เกิด ความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ทราบ กันอยู่แล้วว่า ในปัจจุบันเยาวชนมักมีปัญหายาเสพติด ไม่สนใจต่อการศึกษา ทำให้เกิดผลเสีย ต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬา จะทำให้มีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติด

นางเฉลิมขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือการ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ว่า จะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่าน้ำใจนักกีฬา