ข่าวเศรษฐกิจ

ขอนแก่น ธปท.อีสาน คาดแนวโน้มเศรษฐกิจปี 67 ค่อยๆ ฟื้นตัวจากความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประกอบกับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวมาอีสานเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2566 โดยมี ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท.สภอ.) พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงานต่างๆ รวมแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจ

ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2566 หดตัวจากปีก่อน แม้จะมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว จากรายได้หดตัวของภาคเกษตรและนอกภาคกษตร รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ค่าครองชีพในสินค้าหมวดอุปโภคบริโภคยังอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ แนวโน้มยอดจดทะเบียนรถกระบะ และยอดขายบ้านในระดับล่างและกลางลดลง จากรายได้ที่ลดลง และความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน สำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 เศรษฐกิจอีสาน มีแรงส่งระยะสั้นจากปัจจัยชั่วคราว ทำให้การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้น ตามการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาทิ งานประเพณีลอยกระทง และวันหยุดพิเศษ และมีคนนอกพื้นที่มาช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย รวมถึงมีมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพ

ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2567 คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นในบางภาคเศรษฐกิจ โดยมีแรงส่งจากไตรมาสที่ 4 จากการท่องเที่ยวและบริการ รูปแบบในการจัดกิจกรรม ที่จะส่งผลต่อภาคบริการ และการค้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวก ของปีนี้ และรายจ่ายภาครัฐ เมื่องบประมาณผ่านแล้วคาดว่าจะมีเม็ดเงิน เข้ามาในภาคอีสานเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ จะช่วยทำให้เศรษฐกิจอีสาน สามารถขยายตัวได้บ้าง โดยจะค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคอสังหาริมทรัพย์ยังทรงตัว และผลผลิตเกษตรที่ลดลงจากผลของภัยแล้งจากปี 66