ข่าวเศรษฐกิจ

ขอนแก่น สถาบันชุณหะวัณ มทร.อีสาน จัดประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็น ความสนใจกลุ่มนักทุน ในการพัฒนาท่าเรือบก (Dry port) ขอนแก่น เชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาค

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ห้องประชุมมงคลประดู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยนายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจและผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

ทั้งนี้สถาบันชุณหะวัณ มทร.อีสาน จัดประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็น ความสนใจของกลุ่มนักลงทุน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะมาใช้บริการ กลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาเป็นข้อมูลประกอบรูปแบบการลงทุนที่ความเหมาะสมของการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port )ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Ory Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่สำคัญที่ช่วยในการสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) นับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญของภาคอีสานซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น MICE CITY แห่งที่ 5 ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีอุปสงค์ และอุปทานของสินค้าและการขนส่งสินค้าทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (เช่น ข้าว มันลำปะหลัง อ้อย และน้ำตาล) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ

นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นยังมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนโตรงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่บ้านโนนพยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในภูมิภาคและการขนส่งสินค้าภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างไร้รอยต่อได้ และสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงการขนส่งทางบกและทางน้ำอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transportation) และรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3