ข่าวเศรษฐกิจ

ศรีสะเกษ หอการค้าผลิตกางเกงลายกูปรีพลัสขายราคาเพียงตัวละ 139 บาท เป็นผ้าไหมอิตาลีคุณภาพดีใส่ได้สวยใส่ได้สะดวกใส่ได้สบายเพื่อหารายได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง สร้างซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ขาดโอกาส

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ ลานกิจกรรมชั้น 1 อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าศรีสะเกษ และนายสฤษฏ์ นาควารินทร์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมกันแถลงข่าวกางเกงจังหวัดศรีสะเกษ “ลายกูปรีพลัส” ซึ่ง จ.ศรีสะเกษร่วมกับหอการค้า จ.ศรีสะเกษ และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้จัดทำสินค้ากางเกง จ.ศรีสะเกษ “ลายกูปรีพลัส” ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นศรีสะเกษ โดยใช้ลายอัตลักษณ์ที่สำคัญของ จ.ศรีสะเกษมาพิมพ์ลวดลายลงบนกางเกง ซึ่งประกอบด้วย 1.ดอกลำดวน เป็นดอกไม้ประจำจ.ศรีสะเกษ 2.ทุเรียนภูเขาไฟ พืช GI เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของ จ.ศรีสะเกษ 3. กูปรี แหล่งท่องเที่ยว Unseen ชื่อ ผาพญากูปรี เพื่อรำลึกถึงกูปรีตัวสุดท้ายที่สูญพันธุ์ที่ จ.ศรีสะเกษ 4. ลายแส่ว คือ การปักลวดลายด้วยเส้นไหมสีต่าง ๆ เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของ จ.ศรีสะเกษ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอ และ 5. หอมแดง พืช GI เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของ จ.ศรีสะเกษ และใช้ผ้าสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีของดินภูเขาไฟถิ่นทุเรียนภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตร จ.ศรีสะเกษ นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ มาเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า รายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง/ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และช่วยเหลือเด็กพิเศษในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง จ.ศรีสะเกษมีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายตาม TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่จำนวน 395 รัวเรือน และมิติด้านรายได้ จำนวน 992 ครัวเรือน และเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ต้องซื้อกางเกงกี่ตัว จึงจะได้สร้างบ้านกาชาด 1 หลัง ต้องซื้อกางเกง 2,500 ตัว ได้ซ่อมบ้านกาชาด 1 หลัง ต้องซื้อกางเกง 1,000 ตัว ได้อาหาร 3 มื้อ (1 วัน) กางเกง 1 ตัว ได้ค่าอาหาร 1 มื้อ ต้องซื้อ 3 ตัวจะได้ค่าอาหาร 1 วัน ฐานในการคำนวณ บ้านกาชาด 1 หลัง – ซ่อมแชมราคา 40,000 บาท – สร้างใหม่ 100,000 บาท – ค่าอาหาร : ต่อมื้อ 40 บาท x 3 มื้อ = 120 บาท ต่อวัน/คน จึงขอเชิญชวนประชาชนศรีสะเกษ ทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันซื้อกางเกงลายกูปรีพลัสไปสวมใส่ทุกคนด้วย

นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าศรีสะเกษ กล่าวว่า หอการค้า จ.ศรีสะเกษต้องการสะท้อน อัตลักษณ์ สร้างซอฟต์พาวเวอร์ของ จ.ศรีสะเกษรวมถึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในเรื่องของการเป็นท้องถิ่นกับคนศรีสะเกษ เราจึงได้หารือกันกับหลายๆฝ่ายของหอการค้าเพื่อที่จะได้ออกแบบกางเกงกูปรีพลัสซึ่งเป็นกางเกงที่เรารวบรวมเอาของดีที่เป็นอัตลักษณ์ของ จ.ศรีสะเกษและเราก็มุ่งหวังว่าเราอยากจะทำกางเกงออกมาในราคาที่ไม่แพง เพื่อที่จะได้ให้พี่น้องประชาชนสามารถใส่ได้ง่ายใส่ได้สวยใส่ได้สะดวกใส่ได้สบาย โดยเราใช้วัสดุก็คือเป็นผ้าไหมอิตาลีซึ่งเป็นผ้าที่มีคุณภาพที่ดี เรากำหนดราคาขายอยู่ที่ตัวละ 139 บาท เพราะเรามองว่าการที่ทำกางเกงจังหวัดที่พี่น้องประชาชนได้ใส่สะดวกก็จะทำให้เขาภาคภูมิใจในความเป็นศรีสะเกษ วัตถุประสงค์หลังจากที่เราได้ดำเนินการขายกางเกงกูปรีพลัส ไปแล้วเราก็ได้มีการหารือร่วมกับทาง จ.ศรีสะเกษและบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ว่า เราจะได้นำรายได้ที่เหลือจากการจำหน่ายกางเกงไปทำสาธารณะประโยชน์ให้กับกลุ่มเปราะบาง จ.ศรีสะเกษไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมบ้าน การสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ยากไร้ขาดโอกาสและแม้แต่กิจกรรมสาธารณะอื่นๆ

นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ท่านที่สนใจกางเกงกูปรีพลัสสามารถสั่งจองได้ มีอยู่ 3 ช่องทางด้วยกัน ช่องทางที่1 คือทางเพจ Facebook หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ 2.เพจ Facebook บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หรือท่านสามารถเดินทางไปสั่งจองได้ที่หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งการที่นำเอาผ้าไหมอิตาลีมาทำกางเกงกูปรีพลัสขายในราคา 139 บาทนั้น ตนขอบอกว่ากำไรเหลือน้อยมาก ซึ่งเจตนาของเราก็คือเราไม่ได้ต้องการกำไรในส่วนนี้เพื่อที่จะไปดำเนินธุรกิจอะไรอยู่แล้ว เราก็มองว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนซื้อง่าย ซื้อสินค้าที่ราคาไม่สูง ในช่วงนี้สินค้าอะไรๆก็อาจจะแพง มีอย่างหนึ่งที่อาจจะถูกอยู่ก็คือกางเกงกูปรีพลัส ตนขอฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษว่าเรามีกางเกงที่เป็นลายของพวกเราแล้วในราคาที่ท่านจับต้องได้ สามารถใส่ได้ ใส่สบาย ใส่สะดวก ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความรักท้องถิ่น ความรัก จ.ศรีสะเกษของพวกเราซึ่งการที่ท่านได้อุดหนุนกางเกงกูปรีพลัสก็เท่ากับว่าท่านได้ร่วมทำบุญด้วย ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง จ.ศรีสะเกษด้วย และพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดอื่นๆก็ขอเชิญชวนท่านที่เก็บคอลเลคชั่นกางเกงของจังหวัดอื่นๆ ก็ขอฝากทุกท่านซื้อกางเกงกูปรีพลัสของ จ.ศรีสะเกษอีกคอลเลคชั่นหนึ่งด้วย