ข่าวเศรษฐกิจ

ขอนแก่น แม็คโคร เปิดตัว’แม็คโคร สาขาขอนแก่น 3 บ้านโนนม่วง พร้อมเปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าเกษตร ให้ผู้ประกอบ SME’s พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน


วันที่ 28 มี.ค. 2567 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด “แม็คโคร สาขาขอนแก่น 3 (บ้านโนนม่วง) โดยบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือแม็คโครเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เปิดสาขาใหม่เอาใจกลุ่มลูกค้าชุมชนและผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยย่านบ้านโนนม่วงและใกล้เคียง โดย มีนายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน ให้กับนักเรียน 3 โรงเรียน ในเขตชุมชนบ้านโนนม่วง

นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย กล่าวว่า แม็คโครได้เปิดสาขาขอนแก่น 3 บ้านโนนม่วง แม็คโครเข้ามาเปิดสาขาในจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นผ่านการจ้างงาน และเป็นช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญให้กับสินค้าเกษตร รวมถึง SME เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปและเชื่อมั่นว่าการเปิดสาขาของแม็คโคร ในจังหวัดขอนแก่น ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร โรงแรมภัตตาคาร ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้า ตลอดจนวัตถุดิบที่ครบครัน คุณภาพดี และได้มาตรฐาน เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการทำธุรกิจให้มีศักยภาพเป็นการลดต้นทุนทางธุรกิจ อีกทั้งช่วยสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดและเติบโตอย่างยั่งยืน

จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นแหล่งรวมผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อีกทั้ง ยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ สำหรับผู้ประกอบการ ทั้งในระดับชุมชน และระดับอุตสาหกรรมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และแม็คโคร ได้ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่นได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าตอกย้ำพันธกิจ แม็คโครเคียงข้างชุมชน เพื่อสนับสนุนสินค้า สร้างช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบ SME’s การเติบโตไปด้วยกัน

สำหรับ แม็คโคร สาขาขอนแก่น 3 บ้านโนนม่วง มีสินค้าทั้งอาหารสด อาหารแห้ง สินค้าอุปโภคบริโภค “ผู้นำอาหารสด” และ “ตัวจริงราคาขายส่ง” ตั้งอยู่ในย่านชุมชน ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ ที่มีผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารตั้งอยู่จำนวนมาก เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความโดนเด่นทางด้านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นดึงดุดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน สาขานี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี