ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯนครพนม ชื่นชมแม่ค้าลอตเตอรี่เก็บกระเป๋าเงินได้ส่งคืนนักท่องเที่ยว

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่มีข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับกรณีนางสาววลัยกร ศรีสอง ที่เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่เก็บกระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยวได้ที่ห้องน้ำสาธารณะบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช แล้วมีการติดต่อและนำส่งคืนเจ้าของที่เป็นนักท่องเที่ยวจนสำเร็จ ซึ่งต้องขอชื่นชมและขอบคุณที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครพนม ทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและอยากเดินทางมาท่องเที่ยวอีกครั้ง รวมทั้งถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ นางกรรญา ศูนย์คำ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ติดต่อประสานเชิญมาเข้าพบในการประชุมกรมการจังหวัดนครพนม พร้อมรับมอบเกียรติบัตรบุคคลที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง ด้านซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูการทำความดีในครั้งนี้ ซึ่งจากการสอบถามนางสาววัลยกร ทราบว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความบังเอิญที่เดินไปเข้าห้องน้ำสาธารณะบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ฝั่งตรงข้ามโรงรับจำนำนครพนม ต่อจากนักท่องเที่ยวชาวกาฬสินธุ์ ซึ่งในตอนที่เดินเข้าไปสังเกตเห็นว่ามีกระเป๋าเงินสีน้ำตาลวางอยู่ แต่พอตรวจสอบกลับไม่พบว่ามีใครอยู่ในห้องน้ำ จึงได้มีการสอบถามบริเวณใกล้เคียงแถวนั้นว่ามีใครเข้าห้องน้ำแล้วลืมกระเป๋าเงินไว้หรือป่าวซึ่งก็ไม่มี จึงได้ทำการเปิดกระเป๋าดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าเจ้าของเป็นใคร จากนั้นก็เอาชื่อตามบัตรประชาชนไปค้นหาในเฟสบุ๊คจนพบ และติดต่อให้มารับเก็บกระเป๋าคืนเพราะเดินทางออกจากนครพนมไปแล้ว โดยนางสาววลัยกรให้เหตุผลในการส่งคืนกระเป๋าเงินในครั้งนี้ว่า ตนเองเข้าใจหัวอกของคนที่ทำกระเป๋าหาย ยิ่งข้างในมีทั้งเงินและสิ่งของมีค่าอื่น ๆ อีก ยิ่งรู้ว่าตกใจและทำไรไม่ถูก ขนาดตนเองทำเงินหายไม่กี่บาทยังตกใจเพราะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทก็ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกาย ที่สำคัญอีกอย่างคือไม่อยากได้ของคนอื่นเพราะกลัวบาป และรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ส่งมอบกระเป๋าเงินที่เก็บได้คืนให้กับเจ้าของสำเร็จ

โดยในโอกาสนี้ก็ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในการทำความดีในครั้งนี้อย่างจริงใจ ขอให้เจริญรุ่งเรือง ค้าขายเจริญ ๆ รวมถึงได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีด้วย อีกทั้งยังได้ขอนำเอาเรื่องราวการทำความดีในครั้งนี้ไปขยายต่อยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีให้กับเยาวชนจังหวัดนครพนมให้มีมากยิ่งขึ้น โดยได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมนำเรื่องราวดี ๆ ตัวอย่างดี ๆ ในครั้งนี้ ไปบอกเล่าและถ่ายทอดต่อยังเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม พฤติกรรมตนอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นจิตอาสา กตัญญูต่อบิดา มารดา คนในครอบครัวและสังคม ซึ่งจะทำให้สังคมนครพนมเป็นสังคมที่น่าอยู่ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสเพิ่มเติมนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มาความสวยงาม