ข่าวการศึกษา

มุกดาหาร เลขานุการนายก อบจ มอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากฐานะยากจน และมีสภาพความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก

วันที่ 10 ก.ย. 2566 จากกรณี นาง จรรยวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนมุกดาหาร ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา จากนายไตรสรณคมน์ หนองเรือง เลขานุการนายกองค์การส่วนบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ให้กับนายวิษณุ ไจตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ครูโรงเรียนมุกดาหาร ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่อย่างยากลำบากนั้น เนื่องจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบว่านายวิษณุ ไจตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต – ญี่ปุ่น อาศัยอยู่ที่บ้านดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีสภาพความเป็นอยู่ บ้านพักไม่มีไฟฟ้า ประปา มีสภาพความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาดังกล่าว สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ที่ให้บริการทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงมีนักเรียนที่เข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากและมีนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน

เบื้องต้นเลขานุการนายก อบจ.มุกดาหาร ได้ให้ความช่วยเหลือนายวิษณุ ไจตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนมุกดาหาร เงินสดจำนวน 3,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป.