ข่าวการศึกษา ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาท่ารำสักการะพระธาตุยาคู

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมทวราวดีเมืองฟ้าแดดสงยาง  ด้วยการพัฒนาท่ารำสักการะพระธาตุยาคู  เชื่อมโยงกับเรื่องราวของใบเสมาตามสมัยทวารวดี เมืองฟ้าแดดสงยาง ต้อนรับนักท่องเที่ยว และการรำแก้บน

                ที่บริเวณองค์พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการ แสดงการถ่ายทอดผลวิจัยสู่ชุมชนพื้นที่วัฒนธรรมทวารวดี เมืองฟ้าแดดสงยาง ภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ด้วยการแสดงรำ ฟ้อนบูชาพระธาตุยาคูที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของใบเสมาตามตำนานสมัยทวารดี และมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชน โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมชมผลงานวิจัยครั้งนี้

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ สกสว ได้ทำงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้วยการพัฒนาท่ารำสักการะพระธาตุยาคู ให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาท่ารำ โดยใช้แรงบันดาลใจจาก “ใบเสมาพิมพาพิลาป”  ถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่อ่อนช้อยเป็นมาตรฐานมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเหมาะสมกับชุมชน  โดยชุดการแสดงผลงานวิจัยครั้งนี้ มีการฟ้อนรำสักการะพระธาตุยาคู  การฟ้อนรำเพื่อความเป็นสิริมงคล  และการฟ้อนรำเพื่อใช้งานบุญประเพณีต่างๆ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 10/11/2020 15:52 น. by อินทรีภูพาน