ข่าวการศึกษา

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน ฝ่าวิกฤตยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

คณะที่ปรึกษาสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังประสบปัญหาครูขาดแคลน จำนวนนักเรียนน้อย เพื่อหาแนวทางฝ่าวิกฤติยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์ ฤทธิโคตร คณะกรรมการศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายทรงเดช ก้อนวิมล เลขาสภาพัฒนาการศึกษาภาคประชาชน ดร.ธีรดา นามให นายกสมาคมไทบ้าน คุณนิรมล เมธีสุวกุล พิธีกร/ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัด ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผอ.สถาบันรามจิตติ (เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่ออนาคต)  คุณรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง ผจก.ฝ่ายโครงการและนโยบาย มูลนิธิแอ็คชั่นเอดอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) น.ส.วรจรรย์ เนียมทรัพย์,น.ส.ดวงดาว ธรรมติณ,น.ส.บุรัสกร กิติพัจน์นพรัตน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โดยมีนางอัมพร ศรีสวัสดิ์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองต้อนรับและให้ข้อมูล

นายประดิษฐ์ ฤทธิโคตร คณะกรรมการศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะปรับยุบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มีจำนวนบุคลากรครูและนักเรียนจำนวนน้อย ในเกณฑ์ประมาณ 40 คน ทั้งนี้ ทางศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการประสานจากสภาพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคประชาสังคม และเครือข่าย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ และดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ จากการที่ได้เข้ามาดูบริบทของโรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์นั้น ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก บุคลากรและนักเรียนจำนวนน้อย แต่ก็ถือว่าเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ที่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยศักยภาพตนเอง โดยมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การสอนอย่างเห็นชัด เป็นรูปธรรม

ด้านนายทรงเดช ก้อนวิมล เลขาสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ ภาคประชาสังคมกล่าวว่า ทางสภาพัฒนาการศึกษาฯ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาในชุมชน ที่ควรจะไดรับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นข้อดีของสถานศึกษาและการเรียนของเด็กนักเรียน เห็นความแตกต่างของระบบการเข้าเรียน และการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ที่มีการเลื่อนไหลไปตามกระแสสังคม ทำให้เห็นข้อเสียหลายอย่าง เช่น นักเรียนจากชุมชนเข้าไปเรียนในตัวเมือง เกิดการยุบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก ส่งผลเสียถึงคุณภาพการศึกษา และเด็กไม่เข้าเรียน เป็นต้น ทางสภาพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้ร่วมกับสมาคมไทบ้าน และหน่วยงานด้านการศึกษาลงมาดูสภาพพื้นที่ สภาพปัญหา โดยจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Access School : โรงเรียนสร้างชุมชน ชุมชนสร้างโรงเรียน” ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม เพื่อหาแนวทางฝ่าวิกฤติยุบสถานศึกษาขนาดเล็ก และทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลานต่อไป

ขณะที่ ดร.ธีรดา  นามให นายกสมาคมไทบ้านกล่าวว่า เห็นความสำคัญของสถานศึกษาในชุมชน หรือที่เรียกว่าโรงเรียนใกล้บ้าน เพราะมีข้อดีหลายประการ ทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษา ทำให้เกิดความรัก ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน ซึ่งสามารถรับฟังปัญหา และเติมเต็มในส่วนที่ต้องการได้ ที่สำคัญคือคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณเหมือนสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือในตัวเมือง ที่ทำให้เกิดช่องว่างทั้งระหว่างผู้สอน ผู้เรียน  ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน สุดท้ายคือคุณภาพของเด็กนักเรียนเอง การลงมาดูสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพ อย่างโรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ จึงสามารถการันตีได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ก็เล็กพริกขี้หนู อยากให้สถานศึกษาอื่นๆ ซึ่งมีขนาดเดียวกัน ได้นำแนวคิด หลักการ และบริบท เป็นแบบอย่าง โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในความเป็นท้องถิ่นและสร้างคุณค่าให้กับตนเอง

ทั้งนี้ นางอัมพร ศรีสวัสดิ์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ กล่าวว่า โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับอนุบาลถึง ป .6 มีจำนวนนักเรียน  40  คน ครู 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และธุรการ 1 คน  ปัจจุบันยังไม่มีผู้บริหารและนักการภารโรง  จากการที่มีกระแสข่าวการยุบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กและการไม่คืนตำแหน่งที่เกษียณนั้น ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของครูและนักเรียนของเราเป็นอย่างมาก 

นางอัมพร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาเราพยายามมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์กับชุมชน เช่น การทดสอบระดับชาติ O-net ป.6 โรงเรียนของเราคะแนนสูงกว่าระดับประเทศตลอด เป็นที่ 1 ของศูนย์เครือข่ายฯติดต่อกันมาเป็นเวลา 5 ปี ได้อันดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ติดต่อกัน 2 ปี ได้อันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เคยได้คะแนน o-net เป็นอันดับ 3 ของจังหวัด 2 ปี ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล IQA  AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สพฐ. นักเรียนที่จบชั้น ป.6 จากโรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประจำจังหวัดได้อันดับ ที่ 1 ในปีการศึกษา2559, 2562 และติดอันดับต้นๆของโรงเรียนประจำจังหวัดต่อเนื่องมาตลอด