ข่าวการศึกษา

เซนต์ยอแซฟฉลองคริสต์มาสขอบคุณพระเจ้า เข้มข้นตามมาตรการโควิด-19 ขอพรปีใหม่ปลอดภัย

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาส ประจำปี 2563 และประกอบพิธีมิสซาขอพรพระเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลและมีความสุข ปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่  พร้อมจับรางวัลมอบของขวัญและเปิดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านการแสดงออก โดยยึดหลักปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี  ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาส ประจำปี 2563 และประกอบพิธีมิสซาขอพรพระเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลและมีความสุข ปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่  โดยมีบาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมในงานมีการมอบกระเช้าดอกไม้ของขวัญ จับสลากรับรางวัล เต้นประกอบเพลงของคณะครู เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงประถมศึกษา ซึ่งสร้างความสนุกสนานและอบอุ่น พร้อมกับมีการยึดหลักมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งการสวมหน้ากาก และเว้นระยะห่าง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการส่งความสุขอวยพรให้กันและกัน ในโอกาสคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการแสดงของเด็กนักเรียนให้มีความกล้าที่จะแสดงออกอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี  ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้นอกจากจะทำให้ประเทศไทยและหลายๆ ประเทศเดือดร้อนทุกด้าน ทั้งเรื่องสุขภาพ การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจ ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือจากทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการป้องกันต่างๆ เช่น การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆเพื่อที่จะร่วมกันก้าวผ่านโควิด-19 ในครั้งนี้ให้ได้ด้วยกัน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงได้พร้อมเพรียงกันปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี  กล่าวอีกว่า สำหรับเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ และเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ยังได้ร่วมประกอบพิธีมิสซา เพื่อขอพรและขอความเป็นสิริมงคลต่อพระเจ้า พร้อมน้อมจิตอธิษฐานขอให้ทุกคนมีความสุข ปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่  ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังขออวยพรให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนคนไทยทุกคน มีความเจริญรุ่งเรือง นักเรียนมีคุณภาพ จบออกไปเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม เป็นครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข เดินทางเที่ยวปีใหม่ปลอดภัย สังคมไทยและประชาคมโลก ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ด้วยกันให้ได้