ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏเลย ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ทหารกองประจำการ มทบ.28 เลย

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมณฑลทหารบกที่ 28 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับทหารกองประจำการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการกับ พล.ต.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล ผบ.มทบ.28 และ พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว รอง ผบ.มทบ.28

ตามที่กองทัพบกมีนโยบายเพิ่มโอกาสในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก มีการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการสอบคัดเลือก ทั้งคุณสมบัติการสมัครสอบด้านวิชาการและด้านสมรรถนะร่างกาย ทางมณฑลทหารบกที่ 28 ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ให้ความรู้ด้านวิชาการกับทหารกองประจำการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และวันพุธ เวลา 16.30 ถึง 18.30 น. สนับสระว่ายน้ำทดสอบสมรรถภาพร่างกายในสถานีว่ายน้ำ และลู่วิ่งสนามกีฬาในสถานีวิ่ง 2 กิโลเมตร

หลังพิธีลงนาม ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนส่งเสริมความรู้ของทหารกองประจำการ ณ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ อาคาร 28 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย