ข่าวการศึกษา

ศรีสะเกษ สทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น และอาหารฟังก์ชั่นด้วยการฉายรังสี”

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2567 ดร.กนกพร บุญศิริชัย ผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สทน. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดว่า เมื่อพูดถึงอาหารฉายรังสี อาจจะมีคนไทยบางส่วนยังมีความเข้าใจผิดว่ากินเข้าไปแล้วมีอันตราย รังสีจะตกค้างในร่างกาย ซึ่งในฐานะนักวิจัยที่ทำงานทางด้านนี้มาตลอด และมีผลการวิจัยที่ยืนยันเป็นที่ยอมรับมากว่า 40 ปีแล้วว่า อาหารที่ผ่านการฉายรังสีนั้นไม่มีอันตรายและไม่เกิดผลกระทบกับร่างกายแต่อย่างใด โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการฉายรังสีในอาหารคือ การลดปริมาณจุลินทรีย์ การฆ่าเชื้อปรสิต และกำจัดไข่แมลง ซึ่งอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ภาคอีสาน มีหลายชนิดที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นอาหารฟังก์ชั่นได้ด้วย แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักถึงประโยชน์เท่าที่ควร ฉะนั้น การสร้างการรับรู้สร้างเข้าใจเรื่องอาหารฉายรังสี จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากการฉายรังสีมากขึ้น และการฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มาขอรับคำปรึกษาจากนักวิจัยได้ฟรี พร้อมกับรับสมัครผลิตภัณฑ์ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดอาหารพื้นถิ่น หรือ“Product Champion” เพื่อต่อยอดโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในอนาคตได้ด้วย

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวว่า ศรีสะเกษ มีความหลากหลายในชาติพันธุ์ และมีภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ หากมีการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการฉายรังสี มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นของศรีสะเกษให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัย และเป็นที่รู้จักในตลาดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวด Product Champion สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และกรอกใบสมัครทั้งอาหารพื้นถิ่น และอาหารฟังก์ชั่นแบบออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ก.พ. 2567 สนใจข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/rDLRBBB////