ข่าวการศึกษา

อุบลราชธานี นักศึกษา ม.เฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ สุดทนฟ้องศาล ผจก.กยศ. ต่อศาลปกครองอุบลราชธานี เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลปกครองอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้มีตัวแทนนักศึกษา จำนวน 2 คน ประกอบด้วย น.ส.ลำดวน ช่องงาม อายุ 38 ปี น.ศ.ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ และ นายเอกราช โอชารส อายุ 25 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเดียวกัน ได้เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองอุบลราชธานี เพื่อยื่นฟ้อง ผจก.กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เนื่องจากว่า ไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานานหลายเดือนแล้ว

น.ส.ลำดวน ช่องงาม อายุ 38 ปี น.ศ.ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ตั้งแต่ปี 2563 ขณะนี้กำลังเรียนชั้นปีที่ 4 เทอมสุดท้ายแล้ว ตนกำลังมีปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะตนใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่จะไม่มีเงินมาจ่ายค่าเทอม ตนเป็นผู้กู้ยืม กยศ.และได้ยื่นเบิกกู้ยืมกับกองทุน กยศ.ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 / 25666 ยื่นเบิกเงินเมื่อ 30 พ.ค.2566 จนถึงปัจจุบัน ทาง กยศ.ยังไม่ได้โอนค่าเทอมและค่าเล่าเรียนให้แต่อย่างใด ทั้งที่เอกสารที่ยื่นให้ธนาคารนั้น ธนาคารระบุว่า เอกสารปกติ ธนาคารตรวจสอบเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทำให้ตนซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ว่าไม่เงินมาชำระค่าเทอม ซึ่งก่อนหน้านี้ ภาคเรียนที่ 2/2566 ระบบให้กู้ยืมระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL)ซึ่งเป็นเมนูของนักศึกษากู้เงินของ กยศ.ได้ขึ้นข้อความว่า ยื่นเบิกเงินปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ไม่สามารถเบิกเงินกู้ยืมได้ เนื่องจากคุณถูกระงับการให้กู้ยืม จากสาเหตุกองทุนฯอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการให้กู้ยืม พอมาถึงวันที่ 8 ธ.ค.2566 ทาง กยศ.จึงมาเปิดระบบให้ น.ศ.ที่ขอกู้ยืมเงินเข้าไปทำเบิกในระบบได้ ซึ่งตอนนี้เข้าทำรายการในระบบได้แล้ว โดยระบบกู้ยืมเงินของ กยศ.ขึ้นข้อความว่า อยู่ในระหว่างการโอนเงิน เป็นข้อความเช่นเดียวกันกับภาคเรียนที่ 1/2566 แต่ว่าระยะเวลาผ่านไปนานมากแล้ว ตนยังไม่ได้รับเงินกู้ยืมในภาคเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด

น.ส.ลำดวน กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ตนเป็นหนี้ กยศ.ในระบบให้กู้ยืมระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL) จำนวนทั้งสิ้น 297,872.44 บาท จากยอดหนี้ทั้งหมด 298,999 บาท แต่ตนยังไม่ได้รับค่าเล่าเรียนครบตามจำนวนที่เป็นหนี้ในระบบแจ้งเตือนของ กยศ. ซึ่งตนเป็น น.ศ.ชั้นปี 4 เรียนเทอมสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ไม่มีเงินมาจ่ายค่าเทอม ทำให้ตนเสียประโยชน์ เพราะว่ายังไม่ได้รับเงินกู้ยืมเรียนในส่วนที่เป็นค่าเล่าเรียนเทอมที่ 1/2566 แต่ว่าหนี้ในระบบ กยศ.กลับระบุว่า ยอดหนี้เต็มจำนวนไปแล้ว ซึ่งตนจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความเมตตาจากศาลปกครองได้โปรดพิจารณาสั่งการให้ ผจก.กยศ.ดำเนินการให้เป็นตาม พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการกระทำของ ผจก.กยศ.ที่ไม่อนุมัติเงินกู้ยืมให้ตนกับพวกนั้น จะเป็นการเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไร สุดแท้แต่ศาลปกครองจะให้ความเมตตากับพวกตนอย่างไรต่อไป

ด้านนายเอกราช โอชารส อายุ 25 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเดียวกัน กล่าวว่ามีอาชีพรับจ้างตัดอ้อย ขณะนี้ตนเป็นหนี้ กยศ.ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL) แต่ตนยังไม่ได้รับค่าเล่าเรียนครบตามจำนวนที่เป็นหนี้ในระบบทำให้ตนเสียประโยชน์และสิทธิการเรียน การกู้ยืมเรียนดังกล่าวก็เพื่ออนาคต ตนได้กู้ยืมตั้งแต่ปี 2566 เมื่อได้สมัครเรียนและมีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนดังกล่าว ต่อมาเมื่อจะทำเรื่องยื่นกู้ยืมในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL) นั้นในภาคเรียนที่ 2/2566 กลับปรากฏข้อความว่า ไม่สามารถเบิกเงินกู้ยืมได้เนื่องจากคุณถูกระงับการให้กู้ยืม จากสาเหตุกองทุน ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการให้กู้ยืม ต่อมาเมื่อประมาณวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL) นั้นข้อความได้หายไป ตนก็สามารถยื่นใบเบิกเงินกู้ยืมในระบบได้ แต่ตนก็มีความหวั่นใจการการได้รับสิทธิหรือการกู้ยืมดังกล่าว เพราะว่าก่อนนี้ในเทอม 1/ 2566 ที่ดำเนินการไปแล้วยังไม่ได้รับเงินกู้ยืม กยศ.เต็มจำนวนค่าเล่าเรียนที่ขอกู้ยืมเงินไป ตนจึงจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความเมตตาจากศาลปกครองได้โปรดพิจารณาสั่งการให้ ผจก.กยศ.ดำเนินการให้เป็นตาม พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการกระทำของ ผจก.กยศ.ที่ไม่อนุมัติเงินกู้ยืมให้กับตนกับพวกนั้น จะเป็นการเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไร

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะเดียวกันที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองได้รับฟ้อง นศ.ที่ได้ยื่นฟ้อง ผจก.กยศ.ฐานปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่เป็นไปตาม พรบ.กองทุนกู้ยืมฯไม่อนุมัติเงินกู้ยืม นศ.รายเก่า และไม่ทำตามคำสั่ง รมช.คลังทำให้ นศ.เดือดร้อน ซึ่งศาลปกครองจะได้แจ้งให้ ผจก.กยศ.มาแก้ข้อกล่าวหาโดยด่วนต่อไป