ข่าวการศึกษา

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย LAW SPUKK NATIONAL CHAMPIONSHIP 2024 ระดับประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 มี.ค. 2567 ที่ หอประชุมอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย LAW SPUKK NATIONAL CHAMPIONSHIP 2024 ระดับประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วประเทศ จำนวน 200 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับการจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน และนักศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย เป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้มีเวทีในการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมาย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ กับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดี ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยเกียรติยศ จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี