ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น เลิศ! การประชุมสรุปผลการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2567 มีผู้เข้าชมงานกว่า 6แสนคนเงินสะพัดหมุนเวียนว่า 700ร้อยล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเกษตรภาคอีสาน นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. พร้อมด้วย รศ.ดร.คุณเดช สุริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ,รศ.ดร.ณกรณ์ จงรั้งกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการจัดเกษตรภาคอีสานร่วมจัดงานกว่า 70 หน่วยงานเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

ทางด้าน รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.ได้กล่าวสาระสำคัญในที่ประชุมว่า “สำหรับผลในการประเมินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมงานรวม 663,796 คน มีเงินหมุดเวียน 747.15 ล้านบาท เฉลี่ยการใช้จ่ายของผู้ชมงานประมาณการ 1,184.82 บาทต่อคน ประเภทของสินค้าที่ซื้อ อาหารและเครื่องดื่ม,ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ,ผลิตผลทางการเกษตรสด,ผลิตภัณฑ์ สิงทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป,สัตว์เลี้ยงทั่วไป,หัถกรรมและสิงประดิษฐ์,เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร,เฟอร์นิเจอร์ ตามลำดับ ในสัดส่วนของผู้เข้าชมงานเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นกว่า 65.4% เป็นชาวภาคอีสาน 32 % มีทุกกลุ่มอาชีพ ในด้านปัญหาก็มีเช่นกัน ห้องน้ำไม่เพียงพอ,ปัญหาฝุ่น,ขยะล้น,ที่จอดรถไม่เพียงพอและไกลเป็นต้น โดยที่ประชุมรับทราบปัญหาทั้งหมดรับจะพยายามแก้ไขในการจัดครั้งหน้า”รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.กล่าวในที่ประชุม

ต่อจากนั้นในที่ประชุมได้มีการประชุมหารือในเตรียมการจัดงานต่อทันที งานเกษตรภาคอีสา ปี 68 ทั้งเรื่องการวางผังการจัดแสดงนิทรรศการการเสนอการแก้ไขปัญหาในปี 2568พร้อมแนวทางแก้ไข โดยที่ประชุมรับทราบการกำหนดวันจัดงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2568 ประมาณวันที่ 24 มค.- 2 กพ.2568 หลังจากนั้นมีงานเลี้ยงขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมจัดงานทุกๆหน่วยงาน