ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น มทร.อีสาน แถลงข่าวเปิดเวทีเสวนา 60 ปี แห่งการสร้างและพัฒนาอาชีพเฉพาะทางด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีเทคนิคไทย -เยอรมัน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 11.00น.ที่ ห้องประชุมมงคลประดู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานแถลงข่าว งานครบรอบ 60 ปี เทคนิคไทย -เยอรมัน ขอนแก่น และร่วมในการเสวนา 60 ปี แห่งการสร้างและพัฒนาอาชีพเฉพาะทางด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวน แพงปัสสาอดีต คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, นายฉลอง งามแก้ม นายกสมาคมศิษย์เก่า เทคโน ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น, นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6, นายอุเทน ศรีวิผู้กำกับภาพยนตร์ มีผู้สนใจทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งในงานยังได้เปิดตัวภาพยนตร์สั้น “ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ตำนานช่างแห่งอีสาน” และเครือข่ายศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานเสวนา ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรม ครบรอบ 60 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น แห่งการสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นการระลึกถึงความเป็นมาจากอดีตจนปัจจุบัน และความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการพัฒนาของโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-เยอรมัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินงานอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อขยายผลเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขตขอนแก่น

ในโอกาสนี้อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่า “นับเป็นปีที่น่ายินดีปีแห่งความเป็นมงคล ที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้เจริญเติบโตและพัฒามาตามลำดับเคียงคู่จังหวัดขอนแก่นและประเทศไทย ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโสและเครือข่ายศิษย์เก่าทุกท่าน ที่สร้างคุณูปการ และชื่อเสียงแก่สถาบันแห่งนี้และจะขอรักษามาตรฐานตามแบบบัณฑิตนักปฏิบัติ และอัตลักษณ์ ฝีมือ ระเบียบวินัย น้ำใจ อยากขอเชิญทุกท่านติดตามรายละเอียดและร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองได้ที่ เว็บไซต์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งกิจกรรมบันเทิง หมอลำระเบียบวาทสิน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมหารายได้ทุนการศึกษา เป็นต้น และในโอกาสเดียวกันนี้ขอแสดงความขอบคุณมายังเครือข่ายศิษย์เก่า สื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยดีตลอดมา”อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นกล่าว