ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น มทบ.23 ส่งเสริมบุตรหลานกำลังพลมอบทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระผู้ใต้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567 พลตรี กิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 และคุณกุมารี เนื่องชมภู ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 23 และคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดขอนแก่นและผู้มีอุปการะคุณ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 23 และหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 23 จำนวน 459 ทุนรวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,173,000 บาท ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร เพื่อสนับสนุนให้บุตรของกำลังพลได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว โดยได้ให้ตัวแทนบุตรของกำลังพลในทุกระดับชั้นมารับมอบทุนการศึกษาเป็นการลดการแออัดป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆ และได้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับบุตรของกำลังพลที่ไม่ได้มาร่วมในวันนี้เพื่อสร้างนิสัยในการเก็บออมให้กับบุตรของกำลังพล