ข่าวการศึกษา

ชัยภูมิ ฮือฮา นายก ทต.หนองบัวแดงนำนศ.ปศส.สถาบันพระปกเกล้า ชมแหล่งกำเนิดไดโนเสาร์อายุกว่า 210 ล้านปี

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 ถึง 16.30 น. นายธนกร ภัทรบุญสิริ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแดง และจนท.ฝ่ายปกครอง คณะกก.ตร.สภ.หนองบัวแดง รับคณะฯ เพื่อนำคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร ระดับสูงรุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ในเขตตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในการร่วมประเมินและหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในเป็นที่รู้จักในระดับประเทศต่อไป

ทั้งนึ้ยังพบว่าภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งโบราณวัตถุที่มีคุณค่าจำนวนมาก ที่สามารถนำมาส่งเสริมและพัฒนาเป็นการอนุรักษ์โบราณวัตถุเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวที่มีศักยภาพได้เทึ่ยมชมเชิงนิเวศโดยเฉพาะที่ผ่านมา หลังจากมีการพบรอยเท้าไดโนเสาร์ที่ผ่านการตรวจพิสูจน์ทราบแล้วว่า มีอายุมากกว่า210 ล้านปี จึงได้เชิญทั้งอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี และส่วนภาคข้าราชการในจังหวัด เข้าร่วมเพื่อสำรวจและหาแนวทางดำเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์วัตถุโบราณดังกล่าว

ทั้งนี้อำเภอหนองบัวแดงยัง เป็นทั้งแหล่งการเกษตร และท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งสวนมะม่วง สวนทุเรียน น้ำตกดาดาดที่สวยงามสามารถจัดกิจกรรมล่องแก่ง และ เที่ยวชมสวนเกษตรประกอบกับจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ทางธรรมชาติ อีก มากมาย หากมีการพัฒนาพื้นที่ ที่พบรอยเท้า เป็นแหล่ง อนุรักษ์ หรือพิพิธภัณฑ์ จะเป็น การส่งเสริม ให้พื้นที่เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาพรวมของ จังหวัด และสร้างโอกาศให้กับชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างมากอีกด้วย