ข่าวการศึกษา

นครพนม มทบ.210 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลในสังกัด มทบ.210 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาลดภาระค่าใช้จ่าย

ที่อาคารอเนกประสงค์ มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พล.ต.ฉัฐชัย มีชั้นช่วง ผบ.มทบ.210 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพล ในสังกัด มทบ.210 ประจำปี 2567 โดยมี พ.อ.หญิง กัณฐีณีนาฏ มีชั้นช่วง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.210 พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.210 และครอบครัวกำลังพลเข้าร่วมพิธีฯ

พล.ต.ฉัฐชัย มีชั้นช่วง ผบ.มทบ.210 กล่าวว่า สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2567 นี้ ได้กระทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กำลังพลตลอดจนเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลของหน่วยที่มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีจำนวนบุตรที่ได้รับทุนจำนวน 230 ทุน ผบ.มทบ.210 ได้กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของบุตรผู้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ต่อไป