ประชาสัมพันธ์

ชมรมทหารพรานสกลนคร จัดคอนเสิร์ตการกุศล หารายได้ช่วยเหลือทหารพรานที่เจ็บป่วยติดเตียง


วันนี้ (4 มิ.ย. 67) ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.สกลนคร ร.ต.อุทัย เนสุสินธุ์ ประธานชมรมทหารพรานสกลนคร และคณะสมาชิกทหารพรานภาคอีสานตอนบนในจังหวัดสกลนคร แถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น.ณ.ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมเรียลสกลนคร บัตรละ 2,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เพื่อเป็นทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกของชมรมทหารพราน เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสมาชิกชมรมทหารพรานที่เจ็บป่วยติดเตียง เช่น วิลแชร์ เตียงพร้อมที่นอนสำหรับผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ และเป็นกองทุนช่วยเหลือสมาชิกชมรมทหารพรานสกลนคร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังผู้มีจิตศรัทธาซื้อบัตรดังกล่าว โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกเรียนเชิญและจำหน่ายบัตร สำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้สามารถติดต่อประสานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 062-7231919 เลขาชมรมทหารพรานสกลนคร